Våre tjenester

Virksomheter har ulike behov for bistand i forbindelse med rekruttering

Kandidatsøk

Virksomheter har gjerne ulik grad av bistandsbehov i forbindelse med en rekrutteringsprosess. I Eiendomstalenter anerkjenner vi den omfattende kompetansen og ressursene som veldig mange norske virksomheter besitter internt for å kunne håndtere rekrutteringer og HR-relaterte gjøremål. Eiendomstalenter ønsker ikke å tilby overflødige tjenester – men snarere å opptre som en komplimenterende tjeneste som spesialiserer seg innenfor ett spesifikt område hvor vi mener vi har vår absolutte styrke og konkurransefortrinn; kandidatsøk. Vi ønsker å levere de beste og mest motiverte kandidatene gjennom spisskompetanse på søk. Vårt personlige nettverk utgjør over 2000 kandidater som jobber i eiendomsbransjen, og vi besitter en unik bransjeoversikt over menneskelige ressurser og deres arbeidssituasjon. I tillegg til vårt personlige nettverk har vi tilgang til tradisjonelle rekrutteringsverktøy, slik at vi er sikre på at vi kan identifisere alle relevante kandidater til en stilling. Vi tør å påstå at vi er selskapet som kan levere de beste kandidatene innenfor “search” i eiendomsbransjen i Norge.

Utvelgelse

Selv om kandidatsøk er vår hovedtjeneste, kan vi også bistå våre klienter med utvelgelse av kandidater basert på intervjuer, caseoppgaver, personlighets-, motivasjon-, og evnetester, samt personlig egnethet i forhold til fagmiljø og teamsammensetning. Vi er opptatte av å praktisere det vi selv forkynner. Vi tror på teknologi, og i vår tro på at teknologi vil fortsette å forenkle mange prosesser som i dag gjøres manuelt har vi inngått et samarbeid med Vilect på utvelgelse. Vilect er et norsk AI selskap som har helautomatisert en ellers tungrodd utvelgelsesprosess.

Finnes det noe vi kan gjøre for deg?