Styrerekruttering

Et styre bør bestå av personer med ulik kompetanse, kjønn og alder.

Ideelt sett bør et styre bestå av personer med ulik kompetanse, kjønn og alder. Behovet for yngre styremedlemmer er stort. De besitter en annen kunnskap og kompetanse, som er helt nødvendig for å holde tritt i dagens raske utvikling, og ikke minst for å være en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke seg de dyktigste medarbeiderne. Med økt global konkurranse og teknologisk disrupsjon er milenniumsgenerasjonen ofte ressurssterke ettersom de er oppvokst med teknologi og har lang utdannelse. De definerer de viktigste endringene i samfunnet, og er en naturlig sparringspartner for selskaper som tenker langsiktig.

Et relativt nytt fenomen i Norge er å sette sammen såkalte Advisory Boards. Et Advisory Board er et organ som yter ikke-bindende strategisk rådgivning til styret og ledelsen i et selskap eller en organisasjon. På grunn av sin uformelle karakter gir et Advisory Board større fleksibilitet i struktur og sammensetning sammenlignet med et tradisjonelt styre. Fordelen med et Advisory Board er at det kan settes sammen av personer som ikke nødvendigvis ville innehatt nok erfaring eller tyngde til å sitte i et styre, men som kan ha verdifull kompetanse som komplementerer styret i sentrale strategispørsmål. Eksempelvis kan et Advisory Board bestå av yngre mennesker med fagekspertise innen teknologi eller forretningsutvikling, eller av mennesker fra tilgrensende bransjer som selskapet kan dra synergieffekter fra.

Eiendomstalenter har håndplukket en gruppe av bransjens mest interessante eiendomsprofiler under 40 år. Dette er mennesker med høy kompetanse, som tenker utenfor boksen og vil kunne utfordre selskapet på etablerte mønstre, ikke minst – bidra til en fremtidsrettet strategi. Sammen med dere ser vi på hvilke egenskaper og kompetanse styret mangler, og presenterer et utvalg av personer som egner seg. Vi i Eiendomstalenter har nettverket.

På jakt etter mennesker med høy kompetanse som kan utfordre status quo?