Ung mentor

Ung mentor – en omvendt mentorordning

For å være en ledende aktør i dag og i fremtiden må man ha evnen til å endre seg raskt. Gapet mellom generasjonene er større enn noen gang. Det er ikke lenger de gråhårede herrer som setter agendaen, men de unge som styrer trender og stiller krav. For å lykkes i dagens marked er man helt avhengig av å følge med i tiden. Alle vet at det er lett å gro fast i gamle mønstre og gammel «know how». Derfor tilbyr vi mentorordninger hvor vi matcher unge kandidater med ledere til et læringssamarbeid.

I et læringssamarbeid er det ikke viktig hvem mentor er. Det som er viktig er at mentor har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for mentee. Det å lytte og stille spørsmål ved etablerte sannheter vil være mentorens viktigste oppgave. Mentee vil ikke få løsninger servert, men bli stilt overfor nye innsikter og perspektiver. Mentee får på denne måten muligheten til å selv utvikle egne svar og løsninger som han igjen kan avprøve og evaluere sammen med mentor. Fordi det er et læringssamarbeid betyr det også at mentor samtidig har fokus på egen læring. Gjennom å lytte til historier og perspektiver fra mentee vil også mentor få utbytte av ordningen gjennom ny kunnskap og innsikt. På den måten blir mentor og mentee stadig bedre sparringspartnere for hverandre.

Mentorordningen blir skreddersydd fra person til person. Ut ifra behov og ønsker finner vi en kandidat som du kan sparre med og få innspill av, og som forhåpentligvis vil få deg til å tenke annerledes og lære noe helt nytt.

Vil du vite mer om våre mentorordninger?